Comisia va solicita Curtii de Justitie sa impuna Romaniei, Greciei si Luxemburgului plata unei penalitati zilnice pana cand directiva este transpusa in totalitate in legislatia nationala. Comisia propune penalitati zilnice de 30.310,80 euro pentru Grecia, de 8.710,00 euro pentru Luxemburg si de 29.091,40 euro pentru Romania. 

 

Directiva 2012/34/UE privind spatiul feroviar unic european urmareste sa consolideze rolul organismelor de reglementare nationale in domeniul feroviar, in special in ceea ce priveste competenta acestora in cazul instalatiilor feroviare, cum ar fi terminalele si statiile. Ea impune statelor membre sa isi bazeze relatiile cu administratorii de infrastructura pe contracte multianuale care stabilesc obligatii reciproce in ceea ce priveste structura de plata si calitatea serviciilor de infrastructura care trebuie furnizate intreprinderilor feroviare. De asemenea, aceasta directiva cuprinde cerinte privind transparenta financiara, astfel incat intreprinderile feroviare si administratorii de infrastructura sa pastreze si sa publice conturi separate si sa controleze fluxurile financiare. 

 

Statele membre au avut obligatia de a asigura intrarea in vigoare a masurilor necesare pentru a se conforma directivei pana la 16 iunie 2015. Intrucat Grecia, Luxemburgul si Romania nu au facut acest lucru, Comisia a adresat acestor state membre o scrisoare de punere in intarziere in iulie 2015, urmata de un aviz motivat in februarie 2016. Dat fiind ca masurile nationale de transpunere nu au fost inca adoptate, Comisia a decis sa trimita aceste state membre in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene este libera sa stabileasca penalitatile care urmeaza sa fie impuse in valoarea si in forma pe care Curtea le considera adecvate pentru a determina statul membru sa inceteze neexecutarea obligatiilor care decurg din directiva, insa Curtea nu poate depasi valoarea specificata de Comisie.