"În primele trei luni ale anului, BRD a avut o dezvoltare comercială dinamică. Banca a înregistrat o activitate robustă pe toate segmentele, cu o creştere continuă a creditării, susţinută de finanţarea companiilor, atragere susţinută de depozite şi utilizare în creştere a canalelor digitale. Chiar dacă, în contextul economic generat de pandemia COVID-19, profitabilitatea a fost redusă de costul negativ al riscului, perfomanţa operaţională a rămas solidă. Criza cu care ne confruntăm este fără precedent, cu provocări economice complexe şi perspective de recesiune dificil de cuantificat. Dar politici de limitare a efectelor negative au fost implementate. Autorităţile publice au oferit sprijin în materie de lichiditate, garantare a creditelor şi măsuri de susţinere a venitului gospodăriilor", a declarat, François Bloch, directorul general al BRD Groupe Société Générale.

El a afirmat că sistemul bancar românesc este sănătos şi va fi un actor cheie al redresării economice.

"BRD întâmpină această perioadă problematică pentru economie cu un profil foarte solid. Banca se bazează pe poziţii puternice de lichiditate şi capital. Acestea sunt elementele fundamentale care îi permit băncii noastre să îşi susţină clienţii într-o perioadă dificilă şi să rămână pe deplin angajată în a-şi juca rolul esenţial în finanţarea economiei într-un mod responsabil', a mai spus François Bloch.

Potrivit comunicatului, creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanţele din leasing, s-au majorat cu 2,4% faţă de finalul lunii martie 2019. La baza creşterii pe segmentul retail (+1,6% în termeni anuali) a stat cererea atât pentru creditele de consum (+1,9% în termeni anuali), cât şi pentru creditele imobiliare (+2,9% în termeni anuali, din care +10,2% creditele denominate în lei), în timp ce creditele nete acordate de BRD Finance au crescut cu 8,1% în dinamică anuală.

Portofoliul de finanţare corporate a crescut cu 4,3% faţă de finalul lunii martie 2019, evoluţie susţinută atât de creditele pentru IMM-uri (+7,6% în termeni anuali), cât şi de cele către companiile mari (+2,9% în termeni anuali). Portofoliul de leasing a crescut cu +27,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind susţinut de finanţarea vehiculelor comerciale şi a echipamentelor pentru agricultură şi industrie.

Depozitele clienţilor, cu o bază solidă pe segmentul clientelei de retail, au înregistrat intrări puternice. Creşterea anuală a depozitelor pe segmentul retail (+4,2% în termeni anuali) a fost impulsionată de intrări mai mari în depozitele clienţilor persoane fizice, cu conturile curente în creştere cu +30% în dinamică anuală. Depozitele corporate s-au majorat (+ 9,3% în termeni anuali) graţie creşterii mari a resurselor IMM-urilor (+25,5% în termeni anuali). Indicatorul credite nete/depozite a fost de 66,7% la finalul lunii martie 2020, în scădere cu 2,3 puncte procentuale faţă de finalul lunii martie 2019.

BRD menţionează că a continuat să încurajeze dezvoltarea digitalizării, cu scopul de a oferi clienţilor o experienţă completă bazată pe un cadru multichannel cuprinzător. Utilizarea canalelor digitale a continuat să se intensifice, după cum reflectă avansul numărului de utilizatori activi unici ai serviciilor de internet şi mobile banking, la 624.000 la sfârşitul lunii martie 2020 (+19% în termeni anuali) şi volumul de tranzacţii prin canalele electronice în creştere rapidă (+38% în termeni anuali, în primul trimestru al anului 2020).

Gradul de penetrare digitală pe segmentul de clienţi corporate a înregistrat un nivel foarte ridicat, cu mai mult de 95% din tranzacţii realizate prin canale digitale.

Venitul net bancar la nivelul Grupului BRD a atins 767 milioane de lei în primul trimestru al anului 2020, în scădere cu 2,2% faţă de primul trimestru al anului 2019, dinamica trimestrială înglobând primele efecte ale mediului dificil actual. Veniturile nete din dobânzi au continuat să înregistreze un avans puternic, crescând cu 6,6% în termeni anuali, susţinute de volumul de credite în creştere şi de schimbările favorabile de structură.

Scăderea veniturilor nete din comisioane, de 4% în termeni anuali, este explicată în mare parte de alinierea preţurilor pentru plăţile denominate în euro cu cele interne, ca urmare a intrării recente în vigoare a reglementării SEPA şi de încetarea activităţii Western Union începând cu luna august 2019.

Alte venituri bancare au fost influenţate de contextul volatil din luna martie generat de pandemie, care a determinat o scădere a rezultatelor din tranzacţionare şi reevaluare.

Cheltuielile operaţionale au totalizat 425 milioane de lei în primul trimestru al anului 2020, în scădere cu -3,8% în termeni anuali, beneficiind de costuri reglementare reduse (contribuţia cumulată la Fondurile de Garantare a Depozitelor şi de Rezoluţie, de 43 milioane de lei, recunoscută în totalitate în primul trimestru al anului 2020, faţă de 72 milioane lei în 2019) şi de controlul bun al altor categorii de cheltuieli.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu +4,4% în termeni anuali, reflectând ajustările salariale din 2019 ca răspuns la tensiunea de pe piaţa forţei de muncă. Alte categorii de cheltuieli (+1,8% în termeni anuali) au rămas sub control, determinate în principal de continuarea investiţiilor în transformarea afacerii. Indicatorul cost/venit a atins 55,5% faţă de 56,4% în primul trimestru al anului 2019. Performanţa operaţională a fost robustă, fiind reflectată de venitul operaţional brut stabil.

Calitatea portofoliului de credite a rămas solidă de-a lungul perioadei, după cum reflectă scăderea în continuare a ratei NPL la 3,3% (în conformitatea cu definiţia ABE) la finalul lunii martie 2020, faţă de 4,0% la finalul lunii martie 2019. BRD a construit în timp un grad de acoperire ridicat cu provizioane a creditelor neperformante, acesta situându-se la 73,3% la finalul lunii martie 2020. Costul net al riscului a devenit negativ, atingând 60 milioane lei (faţă de o eliberare de provizion de 26 milioane lei în primul trimestru al anului 2019), influenţat în principal de recunoaşterea unui provizion in contextul economic determinat de COVID-19.

Înglobând toate cele de mai sus, profitul net al Grupului BRD a atins 241 milioane lei în primul trimestru al anului 2020 faţă de 301 milioane lei în primul trimestru al anul 2019.