In intermedieri financiare castigul salarial mediu nominal net a fost de 4.576 lei, iar in hoteluri si restaurante de 904 lei. 

Castigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.343 lei, cu 7,8% mai mare decat in noiembrie. 

In decembrie 2012, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare decat in luna precedenta, ca urmare a acordarii de prime ocazionale (inclusiv pentru sarbatori si sfarsitul de an), platii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete cadou si tichete de masa). De asemenea, castigurile salariale medii nete din decembrie au fost mai mari comparativ cu noiembrie ca urmare a realizarilor de productii ori incasarilor mai mari (functie de contracte), precum si a disponibilizarii salariatilor cu castiguri salariale mici. 

Cele mai semnificative cresteri, intre 20% si 26,5%, s-au inregistrat in extractia carbunelui superior si inferior, extractia minereurilor metalifere, fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat.  De asemenea, majorari intre 16,5% si 20% au avut loc in fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, fabricarea substantelor si a produselor chimice, depozitare si activitati auxiliare pentru transport, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura), fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului si intre 11,5% si 15% in industria metalurgica, fabricarea bauturilor, colectarea si epurarea apelor uzate, telecomunicatii, fabricarea produselor din tutun, tranzactii imobiliare, activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale). 

Cele mai semnificative reduceri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in transporturi aeriene, de 2%, si in fabricarea de masini, utilaje si echipamente, de 1,8%. 

In sectorul bugetar au fost operate cresteri ale castigului salarial mediu net fata de noiembrie, ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 19/2012. Astfel, castigul salarial mediu net a urcat in decembrie fata de luna anterioara cu 7,7% in sanatate si asistenta sociala, cu 7,4% in administratia publica si cu 2,2% in invatamant.