În martie, masa monetară în sens larg a urcat cu 9% (4,8% în termeni reali), faţă de aceeaşi lună a anului anterior, până la 383,059 miliarde de lei (80,46 miliarde de euro).

În aprilie, faţă de aceeaşi lună a anului anterior, din totalul masei monetare, masa monetară în sens restrâns (numerarul aflat în circulaţie în afara sistemului bancar şi depozitele overnight) a înregistrat un avans de 14,4%, până la 241,702 miliarde de lei.

Totodată, masa monetară în sens intermediar (masa monetară în sens restrâns plus depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv) a înregistrat o creştere de 9,9%, până la 390,09 miliarde de lei.

Masa monetară în sens larg cuprinde masa monetară în sens intermediar şi alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv).