Institutia doreste sa simplifice cadrul legal pentru realizarea exproprierilor in vederea modernizarii infrastructurii feroviare, aeroportuare si navale, pentru a urgenta lucrarile din domeniu, doarece derularea negocierilor pentru exproprieri poate fi prelungita sau chiar blocata "prin atitudinea proprietarilor acestor terenuri, atat din perspectiva purtarii negocierii peste limitele acceptabile de pret, dar si din cea a unui eventual refuz de negociere".

"Finalizarea programelor de reabilitare si extindere a infrastructurii publice in termenele stabilite prin contractele de executie este conditionata de predarea terenurilor necesare catre constructorii angajati, parcurgerea procedurilor de expropriere si de obtinere a avizelor produc intarzieri majore in derularea executiei lucrarilor, ceea ce conduce la imposibilitatea respectarii datelor-limita de tragere specificate in acordurile de imprumut si genereaza penalitati pentru intarzierea majora a executiei lucrarilor fata de termenele prevazute in acordurile de imprumut", se arata intr-un proiect de lege, elaborat de MTI.

Astfel, MTI va putea emite autorizatia de constructie in 72 de ore de la solicitare, chiar si pentru cazurile in care lipseste un aviz sau orice alt document, daca se face dovada cererii acestuia.

Ministerul va putea elibera autorizatia de constructie si in cazul in care solicitantul nu detine titlu de proprietate pentru imobilele afectate de lucrare sau procedura de expropriere nu s-a finalizat.

Detinatorii terenurilor vor fi obligati sa permita accesul pe suprafete pentru efectuarea masuratorilor si a altor operatiuni necesare studiului de fezabilitate, iar autoritatile locale si fortele de ordine publica vor fi, de asemenea, obligate sa puna in aplicare aceasta prevedere.