"Se spune ca o lege este buna daca oricine o poate intelege fara cunostinte de specialitate. Cu privire la OUG 50/2010 vedem deocamdata ca e foarte clara pentru consumatori, majoritatea profani in domeniul serviciilor financiare si impenetrabila pentru profesionistii din banci", arata Constantin Cerbulescu.

"Desi Ordonanta a intrat in vigoare din 21 iunie, am gasit unitati bancare in care se credea probabil ca respectarea prevederilor ei ar fi facultativa. Se pare ca multi nu au inteles nici litera, nici spiritul acestei legi: obligatia de a respecta consumatorul si de a-l trata ca parte egala in conventia de credit", a declarat presedintele ANPC.

In cadrul actiunii de control au fost verificate 255 de puncte de lucru ale societatilor bancare din toate judetele, cu exceptia municipiului Bucuresti.

Pentru abaterile constatate, comisarii ANPC au aplicat 73 de amenzi contraventionale in valoare de 1.339.000 lei si 74 avertismente. De asemenea, s-au dispus masuri de aducere la conformitate cu prevederile legale a clauzelor contractuale in termen de 15 zile.

Nereguli constatate in timpul controlului:

A. Precontractare

- lipsa informarii precontractuale a consumatorilor prin furnizarea unui formular "Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori"; 
- in formularul de informatii standard se mentioneaza, contrar legii, faptul ca respectivul consumator nu are dreptul de renuntare la contractul de credit in termen de 14 zile;
- nerespectarea termenului de minim 15 zile dintre data furnizarii formularului si data incheierii contractului;
- in formularul standard erau prevazute costuri aferente intocmirii dosarului de credit, percepute la momentul intocmirii dosarului si pe care creditorul nu le returneaza in cazul in care respinge dosarul respectiv;
- la momentul primirii cererii de credit, banca nu inmaneaza clientului un inscris datat, semnat si cu numar de inregistare, care sa confirme faptul ca s-au predat toate actele necesare;
- in cererea de acordare a cardului de credit nu se mentioneaza dreptul consumatorului de renuntare la contractul de credit in termen de 14 zile;
- restrictionarea dreptului consumatorilor de a fi informati in scris, prin intermediul unei notificari, privind aprobarea cererii de credit, informarea de catre societatea bancara facandu-se numai prin SMS sau e-mail;
- informarea consumatorilor in legatura cu consultarea bazei de date se face numai verbal;
- incasarea unui tarif pentru interogarea Biroului de Credit in valoare de 5 lei;
- neasumarea obligatiei de a informa in scris consumatorii cu privire la respingerea cererii de credit;
- pliante publicitare referitoare la credite din care lipseau informatiile privind rata dobanzii aferenta creditului si dobanda anuala efectiva (DAE).

B. Contracte

- conditionarea dreptului consumatorilor de rambursare anticipata partiala a creditului prin impunerea unei "sume minime ce poate fi rambursata (...) egala cu cel putin 3 rate”;
- prezenta in contract a unei clauze prin care, in cazul in care banca modifica (unilateral) prevederi privind costurile creditului (comisioane, dobanzi etc), in urma notificarii consumatorul are "posibilitatea" sa accepte sau sa "renunte la serviciile contractate"; aceasta clauza este contrara legii care prevede expres ca in situatia in care consumatorul nu este de acord cu modificarile, contractul ramane nemodificat;
- nu se mentioneaza in contract obligatia bancii de a trimite notificari consumatorilor cu 30 de zile inainte de a modifica continutul clauzelor referitoare la costuri;
- in contractul de credit era prevazut comision pentru retragere de numerar din contul curent;
- clauza de exigibilitate ce poate fi considerata abuziva conform careia banca poate declara scadent si exigibil creditul in cazul in care clientul denigreaza sub orice forma banca sau angajatii ei;
- prezenta in contract a unei clauze care interzice clientului sa ia credite de la alte banci;
- prevedere in contract prin care banca isi rezerva dreptul sa rezilieze unilateral contractul daca imprumutatul nu utilizeaza creditul intr-un termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data tragerii;
- clauza prin care banca isi aroga dreptul de a compensa sumele datorate de imprumutat prin utilizarea discretionara a disponibilitatilor in orice moneda din orice cont (inclusiv depozite) deschis de imprumutat la banca;
- existenta unei clauze conform careia consumatorul declara ca toate clauzele contractuale au facut obiectul negocierii directe, conform prevederilor Legii nr. 193/2000;
- in contractul de credit nu era prevazuta nici o informatie privind atentionarea consumatorului despre raportarea sa la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare si/sau alte structuri asemanatoare in cazul in care acesta intarzie cu achitarea ratelor scadente;
- lipsa din contract a mentiunii privind obligatia bancii de a oferi, in momentul incetarii contractului, un document care sa ateste faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti.

C. Proceduri, costuri aferente creditului

- nu se notifica clientii la modificarea ratei dobanzii ca urmare a variatiei indicelui de referinta;
- perceperea comisionului de administare credit concomitent cu cel de administare cont curent;
- perceperea unei dobanzii majorate cu 100% peste dobanda mentionata in contract.

D. Nereguli constatate in urma verificarii sesizarilor primite de la consumatori:

- perceperea comisionului de risc dupa data intrarii in vigoare a OUG 50/2010;
- banca nu a raspuns la reclamatii in termen de maximum 30 zile de la inregistrarea acestora si nu a depus diligentele necesare in vederea repararii eventualelor prejudicii cauzate consumatorilor.