Sumele astfel colectate vor trebui virate intr-un cont distinct de venituri al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in termen de 20 zile calendaristice de la data depunerii situatiilor financiare anuale.

"In anul 2015, aceste sume se cuprind in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate cu ocazia primei rectificari bugetare", se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta.

Banii astfel colectati vor fi folositi pentru asigurarea sumelor necesare accesului asiguratilor la medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul programelor nationale de sanatate, precum si pentru unele servicii medicale.

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a fost infiintata prin preluarea atributiilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a fost formata prin comasarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

In iunie 2013, Guvernul a decis ca ASF va trebui sa vireze la buget 80% din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli inregistrat la sfarsitul anului, pana la termenul stabilit pentru depunerea situatiilor financiare anuale. Legea initiala permitea ASF sa reporteze intregul excedent ca sursa de finantare in anul urmator.