În al treilea trimestru din 2017, veniturile medii ale unei gospodării au fost de 3.426 lei, iar cheltuielile - de 2.885 lei pe lună.

În al treilea trimestru al anului trecut, veniturile medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 4.454 lei pe gospodărie și 1.713 lei pe persoană.

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în acelaşi trimestru, în medie, de 3.891 lei lunar pe gospodărie (1.497 lei pe persoană) şi au reprezentat 87,4% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 4.090 lei lunar pe gospodărie (1.573 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 364 lei lunar pe gospodărie (140 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (67% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (18%), veniturile din agricultură (2,2%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,5%), cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,1%) precum şi veniturile în natură (8,2%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,8%).